Booking Form

Tại Phòng mạch Bác Sĩ Quỳnh, chúng tôi mong muốn và cố gắng mang đến dịch vụ khám chữa bệnh được điều chỉnh phù hợp tối ưu nhất đối với mỗi bệnh nhân

Khám bệnh100,000 VND / 1 lần

Điện châm100,000 VND / 1 lần

Châm không điện100,000 VND / 1 lần

Hồng ngoại100,000 VND / 1 lần

Thủ châm (chưa bao gồm thuốc)100,000 VND / 1 lần

Điện xung100,000 VND / 1 lần

Chích lễ100,000 VND / 1 lần (lễ lẹo)

Chườm dược liệu100,000 VND / 1 lần

Đắp thuốc300,000 VND / 3 lần

Cấy chỉ theo chuẩn đoán Dựa trên phác đồ cho mỗi cá nhân

Thuốc thang theo chuẩn đoán Dựa theo phác đồ cho mỗi cá nhân

Sắc thuốc13,000 VND / thang

Hướng dẫn tập vận động cổ, lưng, chi trên, chi dưới, tập mạnh cơ, tập thăng bằng100,000 VND / 1 lần …

Sắc Thuốc13,000 VND / thang

Cứu Ngải 100,000 VND / 1 lần

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Submit