Chi phí và đặt lịch hẹn

Danh mục

Khám bệnh100,000 VND / 1 lần

Điện châm100,000 VND / 1 lần

Châm không điện100,000 VND / 1 lần

Hồng ngoại100,000 VND / 1 lần

Thủ châm (chưa bao gồm thuốc)100,000 VND / 1 lần

Điện xung100,000 VND / 1 lần

Chích lễ100,000 VND / 1 lần (lễ lẹo)

Chườm dược liệu100,000 VND / 1 lần

Đắp thuốc300,000 VND / 3 lần

Cấy chỉ theo chuẩn đoán Dựa trên phác đồ cho mỗi cá nhân

Thuốc thang theo chuẩn đoán Dựa theo phác đồ cho mỗi cá nhân

Sắc thuốc13,000 VND / thang

Hướng dẫn tập vận động phục hồi chức năng100,000 VND / 1 lần

Sắc Thuốc13,000 VND / thang

Cứu Ngải 100,000 VND / 1 lần

Monday

Tuesday

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Submit